"Двуетажна енофамилна жилищна сграда" с.Равно поле