"Едноетажна еднофамилна жилищна сграда"с.Равно поле